O firme

  • Firma Creatív spol. s r. o. bola založená v roku 1991.

    Hlavnou činnosťou je pekárenská výroba.

    Postupne sa firma začala zameriavať na rozširovanie maloobchodných prevádzok, ktorých je v súčasnosti 6.

    Postupne svoju činnosť rozšírila o poskytovanie reštauračných služieb a reštauráciu Ulita.

    Ďalšou oblasťou, ktorá tvorí samostatnú časť je stavebná činnosť, konkrétne sa zameriavame na tvorbu liatych podláh, ale vykonávame aj ďalšie stavebné činnosti.